PLATNOSŤ KUPÓNOV OD ZĽAVA DŇA JE PREDĹŽENÁ DO 30.06.2024
V prípade problémov pri rezervácii nám, prosím, napíšte na info@simulatorcentrum.sk.
Odoslaním formulára v rezervačnom systéme súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa platnej GDPR legislatívy. Predpisy o ochrane osobných údajov Vám priznávajú práva tzv. dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je PT Engineering spol s r.o. so sídlom Gruzínska 18, 821 05 Bratislava. Osobné údaje získané odoslaním formulára v rezervačnom systéme nebudú použité za žiadnym iným účelom ani poskytnuté tretím stranám a nebudú zaradené do žiadnej databázy na zasielanie reklamných materiálov. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu alebo až do doby jeho odvolania alebo vznesenia námietky. Po uplynutí tejto doby alebo po odvolaní súhlasu alebo vznesení námietky prestaneme osobné údaje spracúvať a vymažeme ich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov môžete zaslaním e-mailu na adresu info@simulatorcentrum.sk.

1. Krok: Výber simulátora (kliknite na obrázok)